Turniej Szachowy A


Runda 1

1(1) Shakhov, Mykhailo1:0Krzysztofiak, Zdzisław (33)
2(34) Kindler, Karolina½:½Garbowski, Jakub (2)
3(3) Gawroński, Mirosław0:1Zamarska, Sylwia (35)
4(36) Krzysztyńska, Anna0:1Parol, Paweł (4)
5(5) Sroka, Janusz0:1Pyka, Sławomir (37)
6(38) Polak, Michał0:1Świderski, Radosław (6)
7(7) Rzeszowski, Dominik1:0Łapa, Aleksandra (39)
8(40) Jabłoński, Lechosław0:1Tustanowski, Mateusz (8)
9(9) Kurnicki, Mateusz1:0Matysek, Paweł (41)
10(42) Oborski, Artur1:0Fritz, Antoni (10)
11(11) Rosicki, Marcin1:0Pluta, Natalia (43)
12(44) Hampel, Anna0:1Konopacka, Martyna (12)
13(13) Kamiński, Jan1:0Stefański, Robert (45)
14(46) Orlik, Sandra0:1Gigoła, Jacek (14)
15(15) Nun, Grzegorz1:0Rack, Bruno (47)
16(48) Burzak, Wojciech1:0Baniak, Łukasz (16)
17(17) Szeląg, Zuzanna1:0Płocica, Krzysztof (49)
18(50) Bilczewska, Olga½:½Rychlik, Bogdan (18)
19(19) Majdziak, Witold1:0Czerwiński, Szymon (51)
20(52) Marszalek, Jakub1:0Zielinski, Andrzej (20)
21(21) Sułkowski, Andrzej1:0Muller, Marcin (53)
22(54) Łukasik, Zuzanna½:½Michalik, Marek (22)
23(23) Mocny, Tomasz1:0Pisarek, Elżbieta (55)
24(56) Kawecka, Małgorzata0:1Walkowski, Miłosz (24)
25(25) Kramer, Norbert1:0Wagner, Klaudia (57)
26(58) Celebias, Filip1:0Hagner, Paweł (26)
27(27) Litwiniuk, Piotr½:½Rembecki, Robert (59)
28(60) Siedlaczek, Michał½:½Radzicki, Wiesław (28)
29(29) Szymański, Jan1:0Popiolek, Henryk (61)
30(62) Stefański, Adam0:1Raczykowska, Paulina (30)
31(31) Wziatek, Marek1:0Ostrowski, Michał (63)
32(64) Borkowy, Małgorzata0:1Biszof, Henryk (32)