Turniej Szachowy G - P-5

Zwycięzcy

P-5 - rozegrany 26.08.2012 - 19:00 - zdjęcia z turnieju

Runda 1

1(45) Gabryś, Sebastian0:1Cyborowski,Łukasz (1)
2(2) Warakomski, Tomasz1:0Jaśnikowska, Daria (46)
3(47) Gorol, Jacek0:1Kasparov, Sergey (3)
4(4) Sieciechowicz, Marcin1:0Ptaszek, Piotr (48)
5(49) Grabarczyk, Sylwester0:1Zezulkin, Jurij (5)
6(6) Brodowski, Piotr1:0Baran, Dawid (50)
7(51) Sikorski, Tomasz0:1Orzech, Dominik (7)
8(8) Klekowski, Maciej1:0Nun, Grzegorz (52)
9(53) Mironowicz, Karol0:1Skawinski, Arkadiusz (9)
10(10) Tustanowski, Robert1:0Wilk, Tomasz (54)
11(55) Kosakowski, Jakub½:½Sygulski, Bogusław (11)
12(12) Rudnicki, Miłosz1:0Kapusta, Paweł (56)
13(57) Kreja, Krzysztof0:1Mazurkiewicz, Michał (13)
14(14) Budrewicz, Krzysztof1:0Bobryk, Konrad (58)
15(59) Frączek, Łukasz½:½Bukowski, Rafał (15)
16(16) Scibior, Adam1:0Obara, Damian (60)
17(61) Czerniawski, Krzysztof0:1Klepaczka, Tomasz (17)
18(18) Okoń, Dariusz1:0Pytel, Maciej (62)
19(63) Wołoch, Oskar0:1Pałosz, Andrzej (19)
20(20) Solnicki, Michał1:0Chylewski, Patryk (64)
21(65) Tustanowski, Mateusz0:1Guzik, Jolanta (21)
22(22) Zakrzewski, Marek1:0Kotarski, Grzegorz (66)
23(67) Kałuża, Mateusz0:1Czerniawski, Marek (23)
24(24) Kaczmarek, Aleksander1:0Solnicki, Maciej (68)
25(69) Sękowski, Piotr1:0Grochulski, Grzegorz (25)
26(26) Malec, Sebastian1:0Kozubal, Aleksandra (70)
27(71) Kotarski, Bartosz1:0Siedliński, Piotr (27)
28(29) Żochowski, Kacper1:0Kozłowski, Paweł (72)
29(73) Jurkiewicz, Zuzanna0:1Paszewski, Mateusz (30)
30(31) Hasanov, Sahib1:0Krzysztyńska, Anna (74)
31(75) Rak, Maciej0:1Żurkowski, Andrzej (32)
32(33) Skrzypczak, Anna1:0Dytman, Radosław (76)
33(77) Klymchuk, Andrei1:0Andrzejewska, Anna (34)
34(35) Koitka, Jakub1:0Trochimowicz, Bartosz (80)
35(78) Rachwał, Mateusz0:1Widła, Piotr (36)
36(37) Kreja, Paweł1:0Chlebowicz, Szymon (79)
37(81) Kruk, Maksymilian0:1Świderski, Radosław (38)
38(39) Hasiński, Krystian1:0Leleń, Stanisław (82)
39(83) Postrach, Przemysław0:1Obiedziński, Piotr (40)
40(41) Karwowski, Kacper1:0Wądołowski, Jan (84)
41(86) 0:1Hadzicki, Tomasz (42)
42(43) Smal, Tobiasz1:0Sikorski, Kacper (85)
43(87) Kruk, Małgorzata0:1Wilczek, Piotr (44)