XVI Festiwal Szachowy Konik Morski Rewala 2011

Partie z festiwalu / Games from Festival

Strona główna festiwalu | Festival homepage