Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop

Turniej szachowy - Open B

Partie z turnieju Open B pierwsze (15-20 szachownic)

Marcin  PAŹDZIORA (114)

Miejsce: 86
(runda 9 ) zobacz tabelkę

Punkty: 4.0 / 9

Kategoria, ranking
II 1800N
Klub
POL POL - LKS Pasjonat Dankowice
Wyniki rankingowe
Ranking uzyskany: 1677
Performance: 1687

Wyniki w poszczególnych rundach

R1(47) GOSLAWSKI, Michał1:0PAŹDZIORA, Marcin (114)
R2(114) PAŹDZIORA, Marcin 1:0 ROSIAK, Agata (74)
R3(52) MUSIAŁKIEWICZ, Paweł½:½PAŹDZIORA, Marcin (114)
R4(114) PAŹDZIORA, Marcin 0:1 SITEK, Dawid (56)
R5(76) PRAZMOWSKI, Bartosz1:0PAŹDZIORA, Marcin (114)
R6(114) PAŹDZIORA, Marcin ½:½ BOTOR, Michalina (62)
R7(82) STANKIEWICZ, Paweł1:0PAŹDZIORA, Marcin (114)
R8(114) PAŹDZIORA, Marcin 1:0 KOZUB, Karol (133)
R9(83) KURCIUS, Ewa0:1PAŹDZIORA, Marcin (114)